GAZDASÁGI-, PÉNZÜGYI- ÉS JOGI BIZOTTSÁG

Tagok: Kedves Imre és Penu Tibor Szilárd – titkár, György László, Kalamár Béla , Pál László , Sárosi Béla , Scalat Rozália , Tamás Antal

I. Gazdaság - pénzügy

A bizottsági tagok felmérték a Szentkereszt Plébánia gazdasági-költségvetési helyzetét. A bizottság megítélése alapján az egyházközség megítélése a hívek körében pozitív. Ebből kiindulva a következő prioritásokat határozta meg:

  1. A vagyoni javak visszaszerzése, úgy a beltelkek, mint a külterületek tekintetében.
  2. Az egyházközség híveinek mozgósítása az évi 1%-os hozzájárulásuknak kellő időben történő átirányítására (az Érsekség központi alapjába minden egyháztag után 38000 Lejt kell plébániánknak befizetnie). Az e fölött fennmaradó összeg áll a plébánia helyi gazdálkodásának rendelkezésére.
  3. Fontos:

a. A hívek megkeresése, hogy aktívan vegyenek részt az egyházközség hiterkölcsi életében anyagi hozzájárulással is.

b. A jogi személyek, vállalkozások megkeresése és ösztönzése célirányos támogatások szerzése érdekében.

c.  Híveink biztatása annak érdekében, hogy adóalapjuk 2%-át az egyházközségünk céljára minden évben nagylelkűen ajánlják fel.

II. Jogi problémák

1.      A Márton Áron Gimnázium jogi helyzete

2003 októberében a bukaresti Restituciós Bizottság visszaszolgáltatta az épületet és a hozzá tartozó területet. Az épület jelenlegi rendeltetését a törvény értelmében 5 évig meg kell tartani, következésképpen az egyháznak csak használatnélküli tulajdona van.

A polgármesteri hivatallal, mint az iskola finanszírozójával egy egyszerű bérszerződés kötődött a bér kifizetése érdekében. A bérszerződés újratárgyalása szükséges, úgy a feljavítások és a használat szempontjából, mint az esedékes pályázatok lehetőségeire vonatkozóan.

2. A csíkszeredai belterületek visszaszolgáltatása

Az 1991-től megfogalmazott visszaigényléseket még a mai napig sem honorálta a polgármesteri hivatal helyi földosztó bizottsága. Jóváhagyás van, de birtokba helyezés nincs.

Egyes területeket a bukaresti Restituciós Bizottságtól is kértünk, így remény van arra, hogy egy pár esetben ott nyerjünk megoldást.

A templomhoz és a plébániához tartozó belterületek egy részének visszaadása a 108/2005. számú tanácshatározat alapján folyamatban van.

3. A tusnádfürdői ingatlan visszaszerzési állapota

A tusnádfürdői ingatlant visszaigényelte a Márton Áron Gimnázium vezetősége még 2001-ben a 10/2001. számú törvény alapján.

Visszaigénylést tettünk le a 83/1999. számú kormányrendelet értelmében és pert indítottunk a Csukás Rt. ellen, amely az egyház részét visszaszolgáltatta egy magán személynek.

 

Alapmunkák Főegyházmegyénk Zsinati Könyvéből:

-         Krisztusi közösség a plébánián

-         Jelenlét a társadalomban

-         Szórványpasztoráció

-         Világi hívek a harmadik évezred küszöbén

-         Anyagiak az egyház szolgálatában

-         Főegyházmegyénk közigazgatása

-         Erdélyi sajátosságok

VISSZA