LITURGIKUS ÉS EGYHÁZZENEI BIZOTTSÁG

Tagok: Bakos-Mihály Károly és Nagy Lajos – titkár, Balogh Pál, Bartus Ilona, Dr. Füstös Zsuzsanna, ifj. Imets László, Iszlai Erzsébet, Kalamár Béla, Keresztes Zoltán, Nagy Antal

Liturgia:

 - A templomok tisztítása, díszítése (besegítés – Nőszövetség

- A templomi ruhák mosása, vasalása (besegítés – Nőszövetség)

- Vasárnapi és ünnepnapi szentmisékre az Olvasmány és Szentlecke felolvasására beosztja az Egyháztanács, Férfiszövetség, Nőszövetség és a különböző lelkiségek tagjait.

- A Gondnok és a Plébános által összehívja az Egyháztanácsot rendkívüli ülésre megbeszélni a teendőket nagyobb ünnepek előtt:

Karácsony,

Virágvasárnap,

Nagyhét, Húsvét,

Pünkösd,

Úrnapja

 - Bármilyen liturgikus cselekmény alkalmával éberen figyel, és esetleges zavaró körülményeket igyekszik megszüntetni.

 

Egyházzene:

 - Az énekkar részére pódium kialakítása a karzaton, hogy ne énekeljenek a kórustagok egymás hajába; - és a pódiumra pad készítése, hogy ne kelljen görnyedniük az énekeseknek, míg mások kényelmesen megvetett háttal ülnek a szentmise alatt.

- Az énekkar bejegyeztetése zenei egyesületként és névadás

- Az énekkar részére liturgikus ruha készítése (karing)

- Az ünnepekre való felkészülés és szolgálat a szentmisén

- Havonta legalább egy alkalommal szolgálat a vasárnapi nagymisén

- Felkészülés a kórustalálkozóra, amely minden évben más egyházközségben kerül megrendezésre a Húsvét utáni szombaton, és amelyen a mi plébániánkat hivatalosan képviseli az énekkar, a plébánossal vagy megbízottjával együtt.

- Orgonaépítés (5 éves tervben legyen benne)

  

Alapmunkák Főegyházmegyénk Zsinati Könyvéből:

-         Krisztusi közösség a plébánián

-         Liturgia és szentségi élet

-         A megújuló papi élet

-         Ökumenizmus

-         Erdélyi sajátosságok

VISSZA