URBANISZTIKAI- ÉS KÖZÉLETI BIZOTTSÁG

Tagok: Sárosi Béla – titkár, Bogos Ernő, Darvas János, Kedves Imre, Nagy Lajos, Penu Tibor Szilárd, Tamás Antal

Célkitűzések:

1. Templom – plébánia körüli tér rendezése

- Plébániánk nyitott a helyi önkormányzattal való együttműködésben a templom és a plébánia terének urbanisztikai rendezése érdekében.

- Napirendre került a Márton Áron püspök úr kültéri szobrának felállítása a 110. születési évforduló alkalmából. Ehhez szükséges a szobor helyének kiválasztása, az engedélyek beszerzése és a kivitelezés lebonyolítása;

2. A Szent Kereszt műemlék templom felújítása

- a templom belső javítási munkálatainak elvégzése és befejezése, falak kijavítása, festés, a régi villanyhálózat felújítása, a terméskő részek és a főbejárati homlokzat felújítása

- padlófűtés elkészítése, bejárati ajtók kicserélése

 3.       Hargitafürdőn a templom-együttes folyamatban levő munkálatainak befejezése

- az építő vállalattal kötött szerződés meghosszabbítása, a hátralevő munkálatok ütemtervének elkészítése, a kivitelezési terv hiányosságainak a pótlása mivel az eredeti terv 1990-ben volt elkészítve;

- külső rendezési dokumentáció elkészítése, amely tartalmazza a zöldövezetek kiépítését, az épületegyüttes bekerítését, az utak feljavítását valamint az esővizek elvezetését;

- a templomegyüttes munkálatainak befejezése, átadása és működtetése;

 4.       A Csíkszeredai Egyházi Temető kerítésének javítása

- amennyiben a pénzügyi lehetőségek megengedik a már engedélyezési folyamatban levő új temetőkert felállítása.

- a Koszorúmegváltás címen befolyó összegeket a temető és kerítésének karbantartására kell fordítani.

 

Alapmunkák Főegyházmegyénk Zsinati Könyvéből:

-         Krisztusi közösség a plébánián

-         Jelenlét a társadalomban

-         Világi hívek a harmadik évezred küszöbén

-         A szociális-karitatív tevékenység

-         Tömegtájékoztatás

-         Anyagiak az egyház szolgálatában

-        Erdélyi sajátosságok

VISSZA