A csíkszeredai Márton Áron Férfiak szövetsége

 

„Márton Áron” Katolikus Férfiszövetség, 2003. április 3-án alakult, egyházi jóváhagyása 2003. novemberében törvényszéki bejegyzése viszont 2004. januárjába történt, székhelyet és működési lehetőséget  a „Szentkereszt” plébánia ad.

A szatmárnémeti „József, a munkás” Katolikus Férfiszövetség után ez a második ilyen alakulat az országban, amely szorosan együttműködik az „Unum Omnes” Nemzetközi Szövetséggel.

A Katolikus Férfiak Nemzetközi Szövetsége 1948-ban alapították. Az UNUM OMNES név, pedig kifejezi azt a Jézusi kívánságot, mely szerint az emberek Istenben egyek legyenek. A Világszövetség székhelye Romában van.

A Katolikus Férfiszövetség létrejöttét napjaink nagy társadalmi kihívásai indokolták, úgymint: az elidegenedés, a szekularizáció előretörése, a társadalmi-politikai viszályok kiéleződése és nem utolsó sorban az a mély erkölcsi válság, amely a pénzuralta világunkat jellemzi. Nem mentes ezektől a kihívásoktól szűkebb pátriánk frusztrált világa sem, amely a kisebbségi helyzetünkben még jobban kihangsúlyozódik.

Szükség volt tehát egy, a keresztényi értékrend alapján álló, a letisztult hagyományok szerint apostolkodási munkába belefogni, a közösségi életünk és az egyéni sorsok jobbra fordulása reményében.

A megválasztott elnökség kidolgozta a szövetség főbb célkitűzéseit:

-         a hitélet gyakorlása és fellendítése;

-         a katolikus szociális tanok gyakorlatba ültetése;

-         a család, mint a társadalom alappillérének megerősítése,

-         a férfi méltóságának kihangsúlyozása,

-         a társadalmi életben való aktív részvétel,

-         a keresztényi értékrend és kultúra, mint éltünk meghatározó eleme,

-         a fiatalok bevonása a világi apostolkodási munkába,

-         partneri kapcsolatok kiépítése a keresztényi közösségekkel,

-         jótékonysági akciók és szeretetszolgálatok.

A megalakult Katolikus Férfiszövetség tevékenysége szorosan az egyházközösségekhez kötődik és célkitűzéseit csak ezekkel együtt szeretné megvalósítani. Ezért kapcsolatot keres Főegyházmegyénk valamennyi plébániájával az együttműködés reményében és várja a jóakaratú, a közéletben tenni vágyó hithű férfiemberek jelentkezését.

Rendes üléseit havonta kétszer tartja, a hónap első és harmadik hétfőjén 18.30-kor a Millenniumi templom, gróf Majláth Gusztáv Károly termében.

 

Saját honlapjuk: http://www.geocities.com/csipkebokorkurir/katolikusferfiak.html

 

V I S S Z A