Korábban Születettek Csoportja


ami Idősek csoportja néven jelenik meg a névsorban

 Fogarasi Edit informatikus - szociális testvér és

Becze Ildikó a csíksomlyói Szent Anna Speciális Iskolaközpont textilmérnök- tanára

Több mint négy éve indítottuk a Korábban Születettek csoportját, azzal az elgondolással, hogy az amúgy elhanyagolt és kellőképpen nem megbecsült nyugdíjasoknak örömet hozzunk az életébe.

Jelszavunk ma sem változott: Öröm segíteni, öröm másoknak örömet szerezni!

Tevékenységünket, a Lázár-Házban folytatjuk, minden héten csütörtökön, d.u. 4 – 6 óra között. Nagyon kevés kieséssel, ami elutazás, betegség vagy hivatalos egyházi ünnep miatt történt, túl vagyunk a 190. találkozón. Még minket is meglep, hogy nemhogy csökkenne a tagok száma, hanem hétről – hétre nő. Nyilvántartásaink szerint közel 100 – an fordultak meg csoportunkban, de az utóbbi időkben 40 -50 személy látogatja rendszeresen rendezvényeinket. Baráti, élettársi kapcsolatok születtek, vannak már halottaink is, akikre nagy szeretettel emlékszünk vissza.

A tevékenységünk a szeretetre, a megértésre és a segítségnyújtásra, ami inkább lelki, mint anyagi, alapszik. Sok a nevetés, szórakozás - kikapcsolódás, művelődés, kirándulás, névnap- ünneplés, farsangolás, Szilveszterezés, egymás vigasztalása , részvétnyilvánítás a körünkben.

Meghívottjaink többnyire belföldi és külföldi nyugdíjas tanárok, orvosok, papok, de vannak köztük fiatalabb szerzetesek, jogászok, természetgyógyászok, művészek, költők, gyógytornász, tánctanár, jeles diákok érdekes, díjat nyert dolgozataikkal, a Psallite- együttes, a Csibész színjátszó csoport, és mások.

Előadásainkat sokszor mi, a szervezők, tartjuk meg, aktuális témakörök, ünnepek, névnapok, népszokások stb. kapcsán de sok mindent előszedünk abból az Útravalós Tarisznyából, amit a magyar származású, amerikai, Dr. Székely Ilona, Szent József Kongregációs apáca és Dr. Tarján Emőke pszichiáter töltött meg számunkra sok éven keresztül.

Lelkigyakorlatokat és dráma játékokat tartunk, bemutatkozásos, viccmondó, népdalénekes, társasjátékos, kiállítás és múzeum - látogatásos délutánjainkat nagyon sokan kedvelik.

Az elmúlt négy évben 11 kirándulást szerveztünk, Hargita, Kovászna, Maros és Fehér megyékben, melyek szorosabbra fogták a csapatszellemet.

Tevékenységünket a Csíki Harangszó egyes műsoraiban ismertettük, néha a Hargita Népe hasábjain is jelentek meg tudósítások.

Sok jóakaró, kedves ember sietett segítségünkre, különböző támogatásokkal, ami akár anyagi, vagy protokoll – termék volt: sütemények, italok, kávé, gyümölcs, virág vagy fenyőág. Nemrégiben megnyertük a megyei tanács 15 millió régi - lejes támogatását, melyet élelmiszer csomagok, kirándulás és teremdíj – közköltség formájában hasznosítottunk.

Tevékenységünkben a Jó Isten vezérel, az ő áldása nélkül nem sikerült volna mindez.

Fogarasi Edit sss

Csíkszereda,2006-02-22 Becze Ildikó

VISSZA