Kórházpasztoráció Szent Kamill szellemében


 

Amint azt már sokan tudják, a csíkszeredai kórházakban rendszeres lelki ápolás folyik több mint négy éve. A magyar katolikus Egyházban Csíkszereda adott otthont elsőként a kórházi betegek szervezett lelki gondozásának.

Mit jelent Szent Kamill szellemében fordulni a beteg ember felé?

Eszményképet keresni benne a magunk számára, akiben felfedezhetjük azt az embert, aki életében maradéktalanul megvalósította az Evangélium betegekhez intézett üzenetét.

Szent Kamill (Camillo de Lellis, 1550-1614), életével mutatott példát és adott útmutatást mindenki számára, akik a betegek felé akarnak fordulni. Megalapította a „Betegek Szolgáinak Rendjét”, amelyet követői róla neveztek el  „kamilliánusok”-nak. Lelkisége három alappillérre épül. Eligazítást ad a betegnek és a betegápolónak egyaránt, ezzel is igazolva, hogy az Evangéliumot csak együtt lehet megélni, közösségben azokkal, akiket az Úr Jézus övéinek nevez.

A kamilliánus lelkiség három alappillére a következő:

1. Minden erőnket a Keresztrefeszítettből meríteni.

2. Édesanyai szívvel ápolni a beteget.

3. Megélni az Irgalmas Szamaritánus üzenetét mindennapjainkban. Ez kettős elkötelezettséget jelent. Az Úr Jézus ebben a példabeszédben önmagáról beszél, úgy is, mint Szamaritánusról, aki azért jött, hogy gondjába vegye a félholtra vert, és otthagyott embert, és úgy is, mint akivel mindezt elkövették. Ezért a kamilliánus lelkiséget élők számára két csodálatos lehetőség nyílik: Krisztust ápolni minden betegben, és Krisztust hordozni minden beteghez.

A kórházi betegekkel ezt tesszük, hiszen ők az első számú „családtagjai” Jézus Krisztusunk nagy „Családjának”, de ha valaki, kórházon kívül is szeretné gyakorolni ezt a lelkiséget, annak lehetősége van a Világi Kamilliánus Család tagja lenni.

A csíkszeredai „Szent Kamill” Világi Kamilliánus Család, 1994. március 25-én alakult meg városunkban, volt polgármesterünk, Dr. Csedő Csaba, és Borbély Gábor volt esperes úr védnöksége alatt, majd 1997-ben a Szent Ágoston plébánián történt meg az ünnepélyes felavatása. 1998. február 11-én, a Betegek Világnapján nyert hivatalos bejegyzést a gyulafehérvári egyházmegye lelkiségi mozgalmai közé.

A „Család” élete nem látványos, beívódik a társadalom szövetébe, lelkiségével betölti környezetét. Szent Kamill járható utat jelölt ki az őt követők számára, de nem mondta, hogy az könnyű lenne, mert az „aratnivaló sok”, a munkás pedig mindig kevésnek bizonyul.

1997 Szent Család vasárnapjától kezdődően, a Kamilliánus Családok egymás jobb megismerése céljából egy kis, havonta megjelenő, csupán két oldalas „lelkiségi lapot” is szerkeszt magyar és olasz nyelven, amely leginkább elektronikus postán, jut el az érdeklődőkhöz a világ több országába. A kórházakban ki van függesztve az imaórák helyén.

Kamilliánus lelkiséget élni, számomra a Krisztus életét jelenti. Szent Kamill megmutatta, hogy az Evangélium útja, járható út. Mindennél nagyobb kiváltság elvezetni valakit ennek megértésére és megélésére. Ha valaki szeretne bekapcsolódni a betegek közösségi imájába, lélekben, vagy személyesen megteheti: Megyei nagykórház III. emeletének (kardiológia-nőgyógyászat) ebédlőjében szerda délután 15,30 és péntek este 18.00 órától, valamint a Régi Kórház, I. emeletén (szemészet) ebédlőjében: kedden este 18,30 órától, és csütörtök délután 15,30-tól a , bőrgyógyászat ebédlőjében. Szentmisén is részt vehet a betegekkel minden vasárnap 16,00 órától a kórházakban kifüggesztett programok szerint.

 Bakó M. Hajnalka

Kórházlelkészi asszisztens

VISSZA