Mária által Jézushoz

 

A Mária Légió 1921. szeptember 7-én, Kisboldogasszony ünnepének vigíliáján alakult az írországi Dublinban. Isten szolgája, Frank Duffnak és társainak az volt a célja, hogy elősegítsék a világiak lelki fejlődését és apostoli tevékenységét. A Légió szellemisége egyszersmind a Szűzanyáé, hiszen mindenkit általa és a szentségek vétele által akarnak egy-egy lépéssel közelebb vezetni Jézushoz.

Magyarországon a II. világháború előtt már volt ilyen szerveződés, de a kommunizmus évtizedei alatt betiltották a működését. A mozgalom a kilencvenes évek elején alakult újra. Az első fellendülés akkor következett be, mikor a Fatimai Szűzanya-szobor Budapesten „zarándokolt”. Az igazi „mozgalmi élet” pedig a Szent István-bazilikai éjszakai virrasztások megindulásával kezdődött, amelyet azóta is a Mária Légió tagjai vezetnek. A Légió 2000-től Erdélyben is megjelent, s az év októberétől már itt, Csíkszeredában is hét személlyel élő közösség. Ma 14 aktív tagja van és 290 háttér imádkozója.

A mozgalomnak bárki tagja lehet, ha egyházilag rendezett életet él. Fontos, hogy érezze: nem elég imádkozni, hanem tenni, apostolkodni kell, ahogy ez minden megkeresztelt ember kötelessége. Az aktív légiósok hetente egyszer gyűlnek össze (mi szerdánként az esti mise után a Millenniumi templomban). A Szentlélek hívása után elimádkozunk öt tized rózsafüzért, majd megbeszéljük a feladatokat. Naponta összegyűlünk déli imádkozásra, amit házainknál kezdtünk el, de a templomban találtuk meg a helyünket. Az irgalmasság rózsafűzért is a Mária Légió tagjai vezetik minden nap du. 3-kor. Most próbáljuk bevezetni Szent István szellemében a magyarság öt szent sebe rózsafűzért a déli imaóráinkon.

Fontosnak tartjuk, hogy megszólítsuk felebarátainkat: a betegeket, az elesetteket, a kisgyermekeket, a szomszédokat és a teljesen ismeretleneket is. Az emberek ugyanis nagyon vágyakoznak a lelki beszélgetésekre. Sokaknak nincs kihez szólniuk, mégis vonakodnak attól, hogy bizonyos kérdéseket megbeszéljenek a plébánosukkal, papjukkal, sőt, néha még az utolsó óráikban is félnek hívni őket. A Mária Légió igyekszik felkészíteni az embereket ezekre a találkozásokra. A mozgalom tagjainak meggyőződése, hogy a szekták sikerének az a titka, hogy jobban meg tudják szólítani a keresőket.

Apostoli munkát igyekszünk végezni. Felkeresünk embereket, vagy imádság közben aki „betéved”, szóba álunk, meghívjuk imára. A beszélgetések után sokszor az addig közömbös lelkek elkezdenek közösen imádkozni. Nem egy diák jár hozzánk imádkozni (különösen vizsgaidőszakban), átutazók (többnyire a korházból hazatérők) is vissza-visszajönnek megosztani örömüket: imánkat meghallgatta a Szűzanya!

Bejárunk iskolákba, óvodákba, a csibészekhez, s ott tanítjuk imára, énekre őket. Az apostolkodás másik formája a betegek látogatása az otthonokban és kórházakban. Személyes lelki beszélgetéssel készítjük fel az időseket a szentségek vételére. A Mária légiósok – főleg faluhelyen – temetés előtt rózsafüzér imával búcsúztatják az eltávozókat, és rendben tartják az útszéli kereszteket. Mások imádkoznak a gyermeket váró szülőkért.

A Mária Légió mint világi apostolokból álló szervezet az egyházi rendbe illeszkedve a főpásztor és a helyi plébános beleegyezésével működhet. Minden csoport egy már működő szervezet támogatásával jöhet létre, s a későbbiekben is állandó kapcsolatot tartanak a többi csoporttal.

Nagy öröm, amikor valaki idősebb korban elsőáldozó lesz, vagy kihagyott évek után elmegy gyónni. De az sem szegi kedvünket, ha netán nem járunk sikerrel, vagy esetleg elutasítnak.