LELKI MANNA
BIBLIA
TANÍTÓHIVATALI IDÉZETEK
PRÉDIKÁCIÓK
IMÁDSÁGOK
HIVATÁSVÁLASZTÁS
EUKARISZTIKUS CSODÁK
SZERELMES LEVÉL ATYÁDTÓL
GYERMEKSZÍVVEL
MILLIOMOS JÁTÉK
MEGVÁLTÁS PROGRAM
ÁLDÁS (dia)
A NÉGY GYERTYA (dia)
MINT A GYERMEK (dia)
ÉRIK A MANNA
 

Betegek tízparancsolata

 1. Ne várj el együttérzést orvosodtól! (A beteg szenvedésébe való beleérzés veszélyezteti a tudományos tárgyilagosságot.)

2. Légy vidám! (Orvasod hajszolt életmódja hamar kikészíti az ő idegeit. Nagy szüksége van arra, hogy kedves légy hozzá és megnyugtasd őt.)

3. Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy abban a betegségben szenvedj, amellyel ő kezel téged! (Soha ne téveszd szem elől, hogy neki meg kell őriznie orvosi jó hírnevét!)

4. Eszedbe se jusson panaszkodni, ha a kezelés nem jár eredménnyel! (Hinned kell, hogy orvosod nem téved­het és hogy ő mélyen belelát betegséged természetébe. Ez a tény végtelenül fonto­sabb, mint a te jelentéktelen, mindössze holtig tartó rokkantságod.)

5. Soha ne firtasd, hogy mit tesz orvosod érdekedben, s hogy azt miért teszi. (Micsoda arrogáns dolog lenne felté­telezni, hogy az olyan mélyenszántó, ala­pos tudást igénylő orvosi dolgokat úgy meg lehetne magyarázni, hogy még te is megértsd.)

6. Repeső szívvel vesd alá magad bármely új, kísérleti orvosi eljárásnak! (Az meglehet, hogy a műtét követ­keztében kinyiffansz, de biztos lehetsz abban, hogy a kísérletet méltató doku­mentum nagy érdeklődést fog kelteni.)

7. Készségesen és minden késedelem nélkül fizess kezelésedért! (Hálásan méltányold azt a kiváltságot, hogy ha szerényen is, de alkalmad van az orvosok és más emberbarátok jólétéhez hozzájárulni.)

8. Ne legyen anyagilag nem megen­gedhető betegséged! (Micsoda nagyzolás ? Lenne anyagi lehe­tőségeidet meghaladó betegséggel hivalkodni!)

9. Soha ne verj dobra olyan orvosi műhibát, amelyet kezeltetésed során esetleg kiszúrtál! (Az orvos és páciense közötti kiváltsá­gos viszony szent kötelességeddé teszi azt, hogy őt minden áron megóvjad a leleplezéstől!)

10. El ne merj patkolni dokid jelenlé­tében vagy egyáltalában addig, amíg neki vagy a betege! (Az efféle pimasz, hálátlan viselkedés csak hiábavalóan zsenírozza és leégeti jótevődet.)