Római Katolikus  Nőszövetség


Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük”(Máté18,20).

Ezért kíván működni a Romai Katolikus Nőszövetség csíkszeredai csoportja. Nagy6 általánosságban ma a katolikus nőszövetségeinket is a lelkiségi csoportok kategóriájába soroljuk. Erdélyben több száz éve, hogy működnek a Katolikus nőegyletek. Csíkszeredában, 1990-ben indult 36 lelkes tag munkájával. Városunk két plébániájának egy Nőszövetsége van, a Márton Áron nevet viseli. A tagok között vannak alapító tagok régebbi és új tagok. Lelki vezetőnk Darvas-Kozma József atya. Közösségünk célja: hitben, szeretetben; s jóravaló törekvésben együtt Isten dicsősségét szolgálni. Feladataink:

        a keresztény magatartás tudatos vállalása a családban, a munkahelyen, a társadalomban,

        plébániai és egyházközösségi munkák felvállalása,

        keresztény hagyományok ápolása – tudomány, művészet és az irodalom felkarolásával – önmagunk, környezetünk és jövő társadalmunk érdekében,

        karitatív munka, segíteni másokon, egymásra figyelés, betegek- idősek látogatása, lelki fizikai megsegítése.

Havonta egyszer, a hónap első hétfőjén gyűlünk össze az esti mise után a Millenniumi templom alagsori termében.

Közösen imádkozunk:

        minden csütörtöki ségimádáson,

        a hónap első vasárnapján az első szenségimádási  órát mi vezetjük a Milleniumi templomban.

Nőszövetségünk jogilag bejegyzett, tagja az Országos Katolikus Nőszövetségnek, rendszeresen résztveszünk a tavaszi és őszi országos Fórumokon.

Gyere te is, kössön össze a hit, a remény, a szeretet, mert a Hitből látás lesz, a Reményből valóság, a szeretet megmarad.

VISSZA