Dicsőség Istennek, s hála a Fun Fm vezetőségének – Lázár Csaba főszerkesztőnek –, hogy az örömhír a csíkszeredai kereskedelmi rádión keresztül is eljuthat a hallgatókhoz.

Krisztus maga rendelte el, hogy mindig és mindenhol hirdessük Isten igéjét: „Hirdessétek a háztetőkről” (Mt 10,27). II. János Pál pápa ehhez hasonlóan jellemzi a kommunikáció haladását a Redemptoris missio-ban: „Az új idők Areopágosza a kommunikáció világa.”

Ebbe a „nagy világfaluba” szeretnénk mi is belépni, másoknak lehetőséget adni, hogy találkozzanak a Megváltóval, s az ő népével. Hisszük, amit egyházunk is tanít: „Krisztus jó híre állandóan megújítja a bűnbeesett ember életét és kultúráját (...)” – Hadd segítsünk testvéreinken, ha csak egy jó híren múlik az egész.

Mi a jó hír, amit mi hetente közlünk a rádió segítségével vasárnaponként déli 11 órától?

A harangszó felhívja a figyelmet az emelkedettségre, s ezt követően közöljük híreinket, eseményeinket, majd rövid gondolatébresztő után az örömhírt, és a hét szentjét hallhatják, s egy tanulságos mesét vagy történetet. Az utolsó 10 percben mindig mozgó műsor van (arcok, beszámolók, ízelítők…)

S mindezt fiatalosan, lendületesen.

II. János Pál pápánk bátorított, szavai lelkesítenek: élő és vidám formában hirdetni a kérügmát!!!    HALLGASD!

Fun Fm Rádió – Csíkszereda: 87,6 és Gyergyószentmiklós:103,9 Mhz

                                                

 

 

VISSZA