Általad, Veled és Benned - a világ életéért

A SZOCIÁLIS TESTVÉREK TÁRSASÁGA reményben egyesült és a Szentléleknek szentelt közösség. Benne az ősi szerzetesi gondolat modern formában, szociális küldetéstudattal jelenik meg.  A testvérek az Istentől kapott hivatásra hálából az evangéliumi tanácsokra tett fogadalmas élettel válaszolnak. A Társaság azért alakult, hogy Istent dicsőítse, és részt vegyen Krisztus megváltói tevékenységébe a megszentelő Szeretetről való tanúságtétel által. Így kapcsolódik az egyház szociális küldetésébe. A testvérek karitatív, szociális, társadalomerkölcsi, közgazdasági, közegészségügyi, kulturális, mozgalmi és közéleti területeken dolgoznak az evangelizáció, valamint a gyerek, a nő és a család jólétének előmozdításáért.

Hivatásuk négy alappillére  - a Szentlélekben gyökerező élet

                                                       - Szent Benedek lelkisége

                                                       - felkészült szociális tudatosság

   - és a korszerű életstílus.

A Szociális Testvérek Társaságát Slachta Margit alapította 1923. május 12.-én Budapesten. Karizmáját Románián kívül Magyarországon, Szlovákiában, Kubában és az Amerikai Egyesült Államokban élik a testvérek, valamint a lelki családba tartozó kültagok, akik életállapotuknak megfelelően kapcsolódnak lelkiségébe és karizmájába.

Romániai kerületünknek ma 28 tagja van. Kolozsváron, Gyulafehérváron, Temesváron, Aradon, Désen, Marosvásárhelyen, Románban és heten Csíkszeredában élünk.

Csíkszeredai tevékenységünk 1991-ben kezdődött a Segítő Mária katolikus Gimnázium kollégiumi életének elindításával. Az évek folyamán több testvér is vállalta a lányok nevelését. Azóta is dolgozik folyamatosan testvér az iskolában. Ketten a csibész alapítvány munkatársaiként az árva és gyerekotthonból kikerült fiatalok felkarolásával és lelki gondozásával foglalkoznak. A korházi pasztorációban dolgozó testvér lelkileg gondozza és szentségekhez segíti a betegeket. A Megyei Gyerekvédelmi Igazgatóság keretében tevékenykedő két testvér a súlyosan bántalmazott, elhanyagolt, kihasznált gyerekek életének javítására keres sürgősségi, illetve az elhagyott gyerekek számára végleges megoldást az örökbeadás által. Az idősek és sérültek sem maradnak ki szolgálatunkból.

Jelen vagyunk a város különböző lelkiségi csoportjaiban, mit a Karizmatikus közösség, Hit és Fény, Focoulare mozgalom, KÉK (Katolikus Értelmiségiek Közössége), valamint a CSEL (Csíkszeredai Egyetemi Lelkészség) programjainak szervezésében és lebonyolításában.

A bennünk élő Lélek állandóan a teljesebb életre hív azáltal, hogy szeretetre szólít. Imádkozik és küszködik bennünk , hogy képessé tegyen az Atya szerető vonzásának viszonzására.

a szociális testvérek

_______________________________________________________________

 

„Aki tekintetét állandóan a szépségen és a jóságon nyugtatja,

       azt ezek a pozitív javak közömbösítik a rosszal szemben.”

(Slachta Margit testvér)

 

VISSZA